bachelor

Bacheloropgaven = bestået!

Jep, som I nok har regnet ud fra den ellers meget komplicerede overskrift, bestod jeg min bacheloropgave!! Fed fed fed følelse

På mandag starter et nyt kapitel fyldt med ny frygt og fortvivlelse, men forhåbentlig også læring, spændende oplevelser og søde nye mennesker. Jeg starter hos Årstiderne Arkitekter som praktikant og skal være hos dem frem til juli. Jeg glæder mig utroligt meget, og det er lige hvad jeg har brug for nu – at komme ud i ‘den rigtige verden’ og lære og suge til mig.

Herunder kan I se min ophængning fra eksamen. På et eller tidspunkt vil der også dukke et indlæg op, hvor I kan læse mere indgående om opgaven. Indtil da: nyd den – den har kostet hele min opsparing

IMG_20150122_141201
Den samlede ophængning inden eksamen.

 

Bacheloropgaven er…. afleveret!

Ja, det er sket. Jeg har afleveret min bachelor i dag.
Af en eller andet ukendt årsag endte jeg med (igen) at være i god tid med både print og modeller. Det havde jeg på ingen måde regnet med i sidste uge, hvor alt pegede på, at jeg var håbløst bagud. Måske er det bare måden folk snakker om deres projekter og planer på, men jeg var virkelig stresset. Men. Sådan forholdt det sig tilsyneladende ikke, så jeg kunne gå hjem fra skole i går – til ordentlig tid, og komme igen i dag ca. 10.30. På det tidspunkt oversteg min søvn fra én enkelt nat klart den samlede søvnmængde i lokalet siden søndag. Der var endda et par stykker, der ikke havde været hjemme siden søndag. (Det er i dag tirsdag, så de havde i hvert fald været oppe i 48 timer.) Der var også en temmelig fæl lugt i lokalet, da ingen havde tænkt på at lufte ud. At jeg så kom anstigende op ad formiddagen, rimelig frisk af sind og udseende, var ikke populært, så jeg skyndte mig ned og aflevere og kørte så hjem igen. (Hvilket heller ikke var populært blandt de tilbageværende, utroligt stressede mennesker, der skulle aflevere inden kl. 14.)

Men sådan gik det altså til at jeg fik afleveret opgaven. Så skal jeg bare øve fremlæggelsen og have den overstået på torsdag d. 22. Jeg glæder mig usigeligt meget! Det er som om hele mit liv lige nu er delt op efter hvad der skal ske inden torsdag, og så resten af mit liv. Det bliver rart med en lidt længere tidshorisont og en følelse af igen at være en del af samfundet

Et sneak-peak på modellerne :)
Et sneak-peak på modellerne

Østamager: den sidste uge

I uge 5 blev der fundet en vinder i konkurrencen om en helhedsplan for Østamager. Det var som nævnt desværre ikke os, men vi fik trods alt meget ros for vores hovedtanke om at lade Øresundsparken forblive en park. Den hovedtanke forsøgte vi at bringe med os til den næste opgave, som var at lave en bebyggelsesplan for området. Denne gang var det ikke en konkurrence, så vi måtte gerne tale om vores projekt

Her er teksten fra planchen, der siger det hele:

Helhedsplanen introducerer et grønt bælte, der strækker sig fra Nordhavn i nord til Kastrup i syd. Øresundsparken ligger i dette bælte og skal forholde sig til det overordnede træk. Med udgangspunkt i dette, kan man se Øresundsparken som bæltets grønne punktum. Den er, hvad navnet antyder – en park. Den skal flette sig ind i området og knytte sig til de omkringliggende grønne områder, med deres forskellige karakterer.1_1

For at anlægge bebyggelse i en park, arbejdes der med præmissen om at lave et så lille fodaftryk som muligt. Der anvises byggefelter i kanten af parken, hvor der inden for dem er stor udfoldelsesfrihed. Byggefelterne skal ikke ses som en adskillende barriere, men vil alligevel agere væg til metroen.
Hvert byggefelt har parkering i stueetagen, der ikke bebos grundet forurenings- og udsigtshensyn. Ved hver indkørsel laves hul gennem bebyggelsen, så den bliver gennembrudt og åbnes op. Det ellers rigide mønster af byggefelter brydes tre steder, hvor der ikke bygges. Disse steder fungerer som gennemgang for blød trafik samt offentlige pladser. De offentlige bygninger ligger ud til disse pladser og danner grundlag for liv og ophold.

Selve bygningsstrukturen tilføres et krav om en faldende skala mod syd. De laveste bygninger skal bygges ved siden af de eksisterende villaer, mens de højeste skal ligge ved metrostationen og den eksisterende erhvervsbygning nord for parken.

3_1

3_2

I parken anlægges et kuperet terræn for at skabe forskellige rum og nicher og for at undgå, at parken føles stor og tomt. Rummene korresponderer godt med resten af Amager, der også giver følelsen af hemmelige steder og muligheden for at gå på opdagelse. Terrænet skaber sammenhæng med området på den modsatte side af Amager Strandvej, hvor der i forvejen er anlagt en stor bakke. Øresundsparkens kuperinger er på den måde med til at skabe kontakt til vandet og de grønne områder generelt.
Da området ligger meget lavt i forhold til havet, er der stor risiko for oversvømmelse. Parkens terræn er med til at afhjælpe dette, da der skabes fordybninger, hvor vandet kan aflejres i perioder med regn. Dette er også med til at skabe liv og diversitet i parken, der derfor aldrig vil være helt den samme.

Stierne i parken er anlagt således, at der skabes udkig mellem bakkerne. Den store cykelforbindelse under metroen understreges ved en aksial cykelrute mod vandet og Kastrup Søbad. Den er en mulighed for at komme hurtigere frem, men samtidig føle storheden i området.

Amager Strandvej får lov at forblive, men den tilføres en dedikeret cykelsti, og vejbanerne adskilles af en bredt grønt bælte. Dette er med til at tage tempoet ud af vejen og gør krydsning lettere. Den tilførte Bøjlevej lægges helt ud til metroen for at undgå spildplads, og den gøres smallere og opfordrer dermed udelukkende til beboerkørsel.

 

 

6-ugers kurset har været en helt fantastisk rejse. Forud for kurset var jeg rimelig skeptisk, da kurser på Arkitektskolen har ry for at være noget, der bare skal overstås. Det er også altid der, man kan planlægge læge- og frisørtider, da man har tidlig fri osv. I det hele taget en rimelig useriøs cocktail. Men ikke dette kursus. Man må sige, at de er gået foran med et godt eksempel. Selvom det var første gang, dette kursus blev afholdt, har det været overordentligt vellykket og det virker også som om, alle har været glade for udbyttet.
Jo, det har været dødhårdt til tider, men aldrig mere end at vi kunne klare det. Det har nok afspejlet virkeligheden meget godt med de vekslende tider og forskellige arbejdspres.

Jeg vil vove at påstå, at jeg på disse seks uger er blevet godt rustet til at lave min bachelor. Jeg har fået nogle gode værktøjer, og det er gået op for mig, hvor hurtigt man kan få produceret materiale. Det er helt sikkert noget af det, jeg tager med mig videre til bacheloren – for det gør det meget nemmere at få god vejleding, hvis man selv kommer med noget.